Od bicikla do mopeda - Rog Pony Express
Objavljeno 22.10.2018
Pored priče o mopedima i istoriji Tomos motora, ne sme se nikako zanemariti i baciti u senku nadaleko poznati (bar na teritoriji bivše Jugoslavije) Rog-ov Pony Express. Bar ste čuli za njega, ako ga već niste i videli i probali. To je bilo nezaobilazno prevozno sredstvo u bivšoj Jugoslaviji. U to vreme, Rogovi biciklovi bili su prisutni u skoro svakoj kući.


Preduzeće Rog osnovano je u Ljubljani davne 1871. godine kao kožna radnja, dok je sa proizvodnjom biciklova počela 1951. godine. Nakon II svetskog rata, prvi petoletni program predviđao je 50.000 bicikla, koja bi zadovoljila potrebe domaćeg stanovništva. Pored ovog preduzeća, proizvodnjom biciklova, bavila su se još dva: Partizan iz Subotice (1957. godine napravljenih 21.530 biciklova) i Sarajevska Lasta (4.004 bicikla iste godine). Rog je izbio na prvo mesto po proizvodnji 1963. godine kada je prodato 113.688 biciklova.